RESİM SANATININ İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

25.03.2019
Dilek SOYSAL (Ressam/Yazar)RESİM SANATININ İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 


DİLEK SOYSAL


Resim Sanatının tarihçesine bakacak olursak, ilk çağlar öncesinde mağara adamlarına dayanan, ilkel araçlarla duvarlara sembolik şekillerle işlenmesiyle başlar. 


Yüzyıllarca birçok akıma öncülük ederek, insanoğlunun vazgeçilmezi olarak günümüze kadar sayısız yöntem ve tarzda, yine insanoğlunun hayatını güzelleştirmeye devam etmektedir. 


Günümüzde hemen hemen her alanda, Sanat ve Sanatın yansımalarını görmek mümkündür. Güzel bir tablonun insanda oluşturduğu etki hiçte yadsınacak cinsten değildir. Bilhassa “ruh sağlığı ve dinginlik” boyutunda boyadaki renklerin kullanılmasıyla bile, tahlil yapmada bize en yardımcı unsurdur.


Araştırma ve istatistikler kişilerin sıradan bir hayat tarzıyla, resimle beslenen sanatsal bir yaşam tarzı arasındaki yani resim sanatıyla uğraşmaya başlanmasıyla, arada kalan zaman diliminin “zaman tünelinde yolculuğa” benzetmektedirler. Çünkü bu sanat dalında faaliyet gösteren kişi ve kişilerin,(kadın-erkek) “ruhsal yapılarında, aile içi sabır ve dayanışmada, en önemlisi ise, bazı hastalıkları yenmede (kanser vs.) birçok önemli olumlu yönleri ve örnekleri mevcuttur.


Atölye çalışmalarında, bilhassa kişilerin “sorun ve rahatsızlıklarından uzaklaştıkları” kendilerini ruhsal bedensel bakımdan oldukça dinamik hissettiklerini dile getirmektedirler.


Çocuklar üzerinde ise, “çocuğun psikolojik yapısını öğrenmek ve ölçmek, içe kapanıklılığını normal bir seviyeye getirmek ve hareket mekanizmasını standart seviye ye çekmek” için gayet önemlidir. Bu tarz durum ve rahatsızlıklar ve aile içi rahatsızlıkları, çocuklar büyüklere oranla daha çabuk dışa aktarım yani “tuval ve kâğıda” yansıtmaları daha kolaydır. Bu durum “yardım ve tedavi” için daha kolay sonuç vericidir.


Sürekli koyu tonlar ve iç karartıcı karalamalar yapan çocukların, ruhsal veya ailesel yapı açısından zor dönemler geçirdiğine işaret eden psikologlar, sanat gözetmeni ve öğreticisinin gözlemleri doğrultusunda gerekli önlemleri aldıklarını söylemektedirler.


Şu bir gerçektir ki, sanatla uğraşan, sanatsal faaliyetleri gelişmiş, devlet ve insan toplulukları, “savaşa karşı, insan haklarına saygılı ve toplumsal değerleri gelişmiş Uluslardır.


”ŞAİR / RESSAM / YAZAR DİLEK SOYSAL

Yazarın Diğer Yazıları